31 months to go! #challengingtokyo2020

So, the year 2018 is here. If I look back the past year was full of events, which each of them individually and all of them together, in some way left a mark on my life. And my sports career.

It seems that at all levels I have stepped up some maturity threshold. I graduated from high school and enrolled in college. I moved from a Junior category to an Elite category. I learned a lot from my mistakes and my thinking and my mind moved one step further.

And because change is the only constant in our life, as Renata often says, we will step further also in our brand communication. Together with the entire team, we have set up a strategy for an upcoming three years. My main goal and focus in the future will be ranking and participation in the Olympics 2020 in Tokyo.

You will be able to watch new visuals and interests on my website every month, where I will be with you until the very Olympics. I will try to bring together the events, activities and all the steps that will be needed to get there.  I will devote most of my time to the set goal, so for all of you who support me, there will be an opportunity to follow the insights into my daily life, my thinking, my progress and my mistakes. I wish that you get closer to the triathlon and the life of an athlete. Thank you to all of you, your support means a lot to me.

Behind me, of course, there is a strong and professional team, without which my life would be much harder. I am aware that they are the ones who provide me with all the support needed, so that I can have a carefree training. And last but not least, they also provide me financial support to cover all the costs for my races, camps etc. And here are also my supporters – sponsors. We will cover them in one of the following blogs.

Since my team is so important to me, I decided to bring you some closer insights of them and to be honest they really deserve the full attention:

SANDI NOVAK, the idea leader of the Circus Speedy Planko. In other words, the team leader. Without him, the team would not exist. He is pulling all the ends together and unites us all. He provides me carefree training, since he provides all the financial support and good relations with the sponsors. He is always happy to take coffee and talk. Our phones have often a hotline, if you know what I mean.

 

 

RENATA NOVAK, on call shoulder and a marketing guru, who takes care of the entire communication. Her playground are texts, images, social networks and websites. She makes my life a lot easier since she is taking care of everything. I like her open minded, strategic and often ahead thinking.

 

 

 

GREGA ZORE, my personal trainer. I have been training with Grega for a number of years. I am very glad that when he moved to Sweden, we continue to work together. Due to the physical distance, we added one more trainer to the team, Klemen. So, Grega takes care of my entire sports career, which means he makes plans for all races, preparations and daily training. He is also often travelling with me on races, which is a strong psychological support. I could say that every day we are learning a lot one from each other.

 

 

 

KLEMEN LAURENČAK, joined the team for easier coordination of training and their implementation. Since he is physically present in most of my trainings, I have a good support as far as the trainers are concerned. I practically have two. And because each coach has his own views and methods, I believe that the combined knowledge and experience of Klemen and Grega is an excellent combination for me.

 

 

MATIC PROSEN, on-call designer and creative brain. He is an artist. Artist, in the true sense of the word. He can do miracles even with the most impossible material or picture. He is a special guy and I’m glad he’s a member of the team. He is “the father” of my logo and my visual brand identity.

 

 

KARMEN GROJZDEK, physiotherapist. Karmen joined the team this year. To be able to follow my goals efficiently, I also need the support of physiotherapy and massage. Karmen will cover this area for me.

 

 

MY PARENTS, my left and right shoulder, at all times. My family is important to me. My parents stood by me since my childhood, in all possible ways. We are a sports family in our hearts, so it was somehow natural that my brother and me choose a sport career as the main path in our lives.

 

 

I have chosen triathlon and my brother Lovro, biathlon. Obviously, we have pretty good genes, because both of us are very successful on this path. Thank you, Mom and Dad, so that I am standing here today where I am.

 

 

 

 

And last but not least, let’s start the countdown: I challenge Tokyo 2020. 31 months to go!

Izzivam Tokio 2020 – gremo! #izzivamtokyo2020

Pa smo prispeli v leto 2018. Če se ozrem malo nazaj, je bilo preteklo leto polno dogodkov, ki so vsak posebej in vsi skupaj, na nek način zaznamovali moje življenje. In mojo športno kariero.

Zdi se mi, da sem na vseh nivojih prestopil nek zrelostni prag. Uspešno sem zaključil srednjo šolo in se vpisal na fakulteto. Iz mladinske kategorije sem prestopil v člansko kategorijo. Tudi osebno sem se iz svojih napak marsikaj naučil in stopil korak naprej v svojem razmišljanju.

In ker je sprememba edina stalnica v življenju, kot dostikrat poudarja Renata, bomo tudi na področju celotne komunikacije navzven, stopili na novo pot. Skupaj s celotno ekipo smo oblikovali strategijo za nadaljnja tri leta, saj je moj glavni cilj in fokus v prihodnosti, uvrstitev in udeležba na Olimpijskih igrah leta 2020 v Tokiju.

Novo podobo in zanimivosti, boste na moji spletni strani lahko spremljali vsak mesec, kjer vam bom do samih Olimpijskih iger, skušal čim bolj v živo pričarati dogajanje, aktivnosti in vse korake, ki bodo potrebni, da do tja pridem. Ker bom večino svojega časa posvetil zastavljenemu cilju, bodo vpogledi v moje vsakdanje življenje, razmišljanje, napredke in napake nekaj, kar boste imeli priložnost spoznati z namenom, da približam triatlon in življenje športnika, vsem vam, ki me podpirate in spremljate. In hvala vam vsem za to, vaša podpora mi veliko pomeni.

Za mano seveda stoji močna in profesionalna ekipa, brez katere bi bilo moje življenje veliko težje. Zavedam se, da so oni tisti, ki mi omogočijo brezskrbno treniranje in nenazadnje tudi sredstva, s katerimi so vse moje udeležbe na tekmah, pripravah in ipd., finančno pokrite. Seveda so tukaj tudi moji podporniki – sponzorji o katerih pa več v enem izmed naslednjih zapisov.

Zato sem se v tem mesecu odločil, da vam približam ekipo, ki si brez dvoma zasluži vso pozornost:

SANDI NOVAK, idejni vodja cirkusa Hitro Planko. Z drugimi besedami vodje celotne ekipe. Brez njega, ekipe ne bi bilo. Je kot nitka, ki skupaj vleče vse konce in združuje vse nas. Omogoči mi moje brezskrbno treniranje, saj poskrbi za vso finančno podporo in dobre odnose s sponzorji. Vedno si z veseljem vzame čas za kavo in pogovor. Najina telefona sta kar pogosto zaposlena.

 

 

RENATA NOVAK, dežurna rama in marketinški guru, ki skrbi za celotno komunikacijo. Teksti, slike, socialna omrežja in urejanje spletne strani, ji niso tuje. Meni olajša precejšen del v sami komunikaciji, ki bi mi drugače vzela res veliko časa. Njeno razmišljanje je široko, strateško, dostikrat precej vnaprej, kar mi je všeč.

 

 

GREGA ZORE, moj osebni dreser, ups trener. Z Gregom trenirava skupaj že nekaj let. Tudi njegova selitev na Švedsko ni pretrgala tega sodelovanja, kar me veseli. Zaradi fizične oddaljenosti, smo sicer v ekipo dodali še enega trenerja, Klemna, vendar o njem malce kasneje. Torej, Grega poskrbi za celotno mojo športno pot, kar pomeni, da naredi načrt za vse tekme, priprave in dnevne treninge. Dostikrat me spremlja tudi na tekmah, kar mi je tudi v močno psihološko podporo. Lahko bi rekel, da se en od drugega veliko učiva.

 

 

KLEMEN LAURENČAK, dreser specialist Klemen se je pridružil ekipi za lažje usklajevanje treningov in njihovo izvedbo. Ker je sam fizično prisoten na večini treningov, imam tako res dobro podporo, kar se tiče trenerjev. Praktično imam kar dva. In ker ima vsak trener svoje poglede in metode, verjamem, da je združeno znanje in izkušnje Klemna in Grega, odlična kombinacija zame.

 

 

MATIC PROSEN, dežurni kreativec. On je umetnik. Umetnik, v pravem pomenu besede. Iz še tako nemogočega materiala / slike zna vedno narediti nekaj dobrega, drugačnega in zabavnega. Je poseben fant in vesel sem, da je član ekipe. Je “oče” mojega logotipa in celostne grafične podobe.

 

 

KARMEN GROJZDEK, skeletni kostolomec oz. fizioterapevtka. Karmen se je ekipi priključila v letošnjem letu, saj na svojem zasledovanju ciljev, potrebujem tudi podporo fizioterapije in masaže. Karmen mi bo tako predvsem opora na tem področju.

 

 

MOJA STARŠA, moja leva in desna rama, v vsakem trenutku. Družina mi je pomembna, saj sta mi starša od malih nog, stala ob strani, v vseh možnih pogledih. Smo športna družina, tako da je nekako samoumevno, da bova oba z bratom, izbrala šport v svojem življenju kot glavno pot. In sva jo.

 

 

Jaz triatlon in moj brat Lovro, biatlon. Očitno imava kar dobre gene, saj sva oba na tej poti tudi zelo uspešna. Hvala ati in mami, da sta mi omogočila, da sem danes tukaj, kjer sem.

 

 

 

 

In nenazadnje se spodobi, da pričnemo z odštevanjem: Izzivam Tokio 2020. 31 mesecev to go!